Плъзгане и повдигане – HST GENEO

hst geneo cHST GENEO e едно от най-вискотехнологичните конструктивни решения на REHAU. Използва се за изработка на много големи по площ прозорци. При него на масивна релса с лекота се плъзгат едно или две голямогабаритни крила. Самото задвижване на големите крила по релсата се осъществява посредством висококачествения немски обков за плъзгане и повдигане, разработен от фирма HAUTAU

Максималната площ, с която може да се изработи рамката на своеобразния прозорец е 6,5 метра по широчина и до 2,8 метра по височина. Това позволява, по един изключително удобен начин, да се „затварят” както зимни градини и летни кухни, така и цели стени на къщи, изработени със 100%-ва панорама към градината. 86-милеметровата прозоречна система HST GENEO осигурява отличен комфорт на обитаване, до степен на топлоизолация на ПАСИВНА КЪЩА (Uw<0,8 W/m²K), като се използват специални тройни стъклопакети (до 53мм. дебелина) и термоизолационни модули. Масата на плъзгащото се крило може да достигне до 400кг. Системата HEBESCHIEBETURSYSTEM GENEO изпълнява изискванията на немския стандарт DIN 18025 за БЕЗБАРИЕРИЙНО СТРОИТЕЛСТВО. Тези характеристики утвърждават GENEO, като лидер при луксозното строителство.
Профилите GENEO са патентовани от REHAU, за използването на нова технология, при която вътрешните стени на профилите се екструдират (изтласкват се през матрица), от високотехнологичния материал RAU-FIPRO. Този високотехнологичен материал за първи път се използва в самолетостроенето и във Формула 1, а сега вече и в дограмата. Стъклофибърните нишки, от които са съставени стените на PVC профилите, притежават изключителна структурна здравина и устойчивост на усукване. По този начин, средната камера, оставайки без метал, допълнително повишава топлоизолационните характеристики на дограмата. При HST GENEO порталите обаче, поради твърде големите им размери и необходимостта от постигане на добра статика, използването на метални усилители в крилата на касите е задължително. Тогава, за да се подобри коефициента на топлопреминаване на тези плъзгащи се конструкции се използват специални тройни стъклопакети, в комбинация К-стъкло/Бяло/Енерджи стъкло.

Освен в бял цвят, системата HST GENEO се предлага като двустранно фолирана в цветовете по RENOLIT – Златен дъб и Тъмносиво (Антрацит).

hst
В номинално изражение цената на дограма GENEO е относително висока, но домакинството или бизнесът, които са инвестирали в нея, драстично ще намалят разходите си за електроенергия, особено през зимния сезон. Ай Би Джи-Пласт препоръчва инвестицията в дограма GENEO да се комбинира с изпълнение на луксозен монтаж. Само по този начин, Вие може да бъдете сигурни, че сте направили 100%-во защитена във времето инвестиция. Специалистите от REHAU са изчислили, че след подмяната на дървена дограма с обикновени стъкла, с дограма GENEO с троен стъклопакет, загубите на енергия от прозорците се намалява с до 76%* !

Технически детайли:

  • Монтажна ширина на касата – 203мм.
  • Ширина на крилата - 86м/ 5-камерен профил
  • Профил цялостно изработен от специални стъклофибърни влакна RAU-FIPRO, с коекструдиран външен слой RAU-PVC
  • Коефициент на топлопреминаване на профила Uf до 1.3 W/m²K
  • Защита от шум – до клас на шумозащита 4
  • Защита от взлом – до клас на съпротивление 2


Схеми на отваряне

hstchsta