Стъклопакети

Какъв стъклопакет да изберете за ПВЦ или алуминиева дограма?

стъклопакет Въпреки че профилът е oсновата на прозореца/вратата, най-голямо топло и шумопредаване се осъществява през стъклопакета, поради неговата площ. Стъклопакетът е елемент от избора на дограма, който не бива да бъде пренебрегван.

При избора на стъклопакет е важно да се вземат под внимание няколко неща, които ще допринесат за правилната ни преценка:

  • Местонахождението на сградата и климатичните условия в района

  • Ориентацията на жилището или фасадата

  • Времеви участък за използване на сградата (за сгради предназначени за използване само през лятото)

  • Възможността за инвестиране в енергоспестяващи стъкла, които биха довели до значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

В таблицата са изнесени показателите на най-разпространените видове стъклопакети:   4-16-4


СТЪКЛОПАКЕТШумоизолацияКоефициент топлопре-минаванеПреминаване на дневна светлинаСоларен фактор
БЯЛО/БЯЛО 30db 2.7W/m2K 81 % 77
БЯЛО/К-СТАКЛО (Low-E) 30db 1.3W/m2K 78 % 60
БЯЛО/ВСЕСЕЗОННО (MF, CGS, ЕНЕРДЖИ, 4 СЕЗОНА) 30db 1.3W/m2K 69 % 41
БЯЛО/СТОПСОЛ ОТРАЖАТЕЛНО 30db 2.7W/m2K 22 - 31 % 31 - 43
БЯЛО/ОБЕМНО ОЦВЕТЕНО 30db 2.7W/m2K 39 - 49 % 36 - 55
К-СТЪКЛО (LowE) /ОБЕМНО ОЦВЕТЕНО 30db 1.3W/m2K 54 - 69 % 43 - 47
БЯЛО/БЯЛО/К-СТАКЛО 4/10/4/10/4 32db 1.3W/m2K 71 % 55
БЯЛО/БЯЛО/4 ВСЕСЕЗОННО 4/10/4/10/4 32db 1.3W/m2K 65 % 39

Kоефициент на топлопреминаване - Ug

- топлинна изолация - влияе върху отоплението. По-ниските нива на коефициента означават по-малки топлозагуби през стъклопакета за отоплените помещения през зимата и по-малко навлизане на топлина в климатизираните помещения през лятото. Tова съответно влияе върху икономия на енергия. Пълненето с аргон на стъклопакета допринася за постигането на по-нисък коефицент на топлопреминаване. SF -

Соларен фактор - SF

Соларният фактор е показател, даващ цифрово изражение на цялото количество слънчева енергия навлязла в помещенията. колкото по-ниско е нивото на навлязлата в сградата енергия, толкова по-малки са и разходите за климатизация през цялата година.